Výhody registrácie

Všetkým zákazníkom, ktorí sa zaregistrujú v našom e-shope, poskytujeme zľavy na vybraný tovar. Ďalšie výhody: máte prehľad o stave vašich objednávok – budete vždy ako prví informovaní o novinkách, zľavách a akciách – nemusíte v objednávke znova vyplňovať vaše kontaktné údaje.

Sme profesionáli

Želáte si zakúpený produkt aj odborne nainštalovať? Žiadny problém, máme viac ako 15-ročné skúsenosti s inštaláciou bazénov a bazénovej technológie.

Preto neváhajte a kontaktujte nás, individuálne podmienky s vami dohodneme na tel. +420 608 646 886.

Rádce

 

A v následujícím článku Vám poradíme jak správně postupovat k dosažení křišťálově čisté vody ve Vašem bazénu. Zároveň se dozvíte něco o důležitých veličinách týkajících se kvality bazénové vody.

1. Nově napuštěná voda

Před napuštěním vody z podzemních nebo povrchových zdrojů raději upřednostněte vodu z vodovodního řádu, která je nejméně náročná na další úpravu. Zpravidla ji bezprostředně po napuštění není nutno složitě upravovat, protože vyhovuje požadavkům na kvalitu bazénové vody, je předem desinfikována a většinou neobsahuje vyšší množství závadných minerálů (Cu, Fe, Mn, Ca).

 

2. pH hodnota

Nejdůležitější hodnota, kterou je nutné bezpodmínečně dodržovat, je pH – hodnota udávající kyselost nebo zásaditost vody. Významně ovlivňuje účinnost dezinfekce, tvorbu vázaného chloru, tvorbu zákalů, korozívnost, růst řas, atd.

Podle vyhlášky se rozsah pH bazénové vody má pohybovat v rozmezí 6,5 - 7,6, přičemž doporučená hodnota je 6,5 – 7,0, za které je účinnost desinfekce, vločkovačů a jiných chemických přípravků nejlepší. Za ideální hodnotu pro péči o bazénovou vodu je považovaná pH hodnota 7,0.

Hodnota vyšší než 7,6 může způsobit zakalení vody a nepříjemný zápach vázaného chloru, který dráždí pokožku a oči. A dále se také výrazně snižuje účinnost dezinfekce. Již u pH 8,0 hrozí vznik vápenných usazenin u středně tvrdé až tvrdé vody (hrozí slepení uvnitř filtrace) a dokonce přesažením hodnoty 8,5 dochází ke ztrátě přirozeného kyselého pláště.

Je-li pH - hodnota nižší než 6, nastávají problémy s korozí kovových částí a rychlejším stárnutím a blednutím plastových částí bazénu nebo fólie.

Produkty určené k regulaci hodnoty pH:
Alkalita
pH mínus granulát
pH mínus tekutý
pH plus granulát
pH plus tekutý
 

3. Celková alkalita

Další významnou hodnotou, kterou je nutné bezesporu sledovat je alkalita vody. Celková alkalita představuje souhrn bazických látek rozpuštěných ve vodě, které je nutné udržovat v rovnováze. Rovnováha těchto látek zabraňuje náhlým změnám pH, má vliv na účinnost dezinfekce, na úpravu hodnot pH, tvorbu sraženin různých složek z vody a na korozi kovových součástí. Optimální hodnota celkové alkality se pohybuje v rozmezí od 80 do 120 mg/l.

Příliš vysoká celková alkalita je dána vysokým obsahem hydrogenuhličitanových aniontů. Voda s vysokou CA vykazuje vysokou míru stability, a proto je velmi nesnadné změnit její pH, které většinou bývá vysoké. V takovém případě silně roste spotřeba kyseliny, ale také desinfekce, protože při vyšším pH významně klesá účinnost chloru. Vysokou alkalitu často mívají veřejné venkovní bazény, kde využívají jako zdroj vody studnu nebo vrt.

•    Na snížení celkové alkality se používá: pH mínus tekutý (viz. kapitola nejčastější problémy spojené z bazénovou vodou)

Příliš nízká celková alkalita znamená, že ve vodě je málo hydrogenuhličitanových iontů. Hodnota pH není stabilní a má obvykle velké a časté výkyvy ( prudké a nelogické snížení nebo zvýšení pH i v případě velmi malé dávky patřičného přípravku) , čímž mohou vzniknou všechny problémy popsané v kapitole pH-hodnota. Nízkou celkovou alkalitu většinou mívá voda z povrchového zdroje.

•    Zvýšení celkové alkality lze dosáhnout přípravkem: Alkalita
   
Na změření celkové alkality existují testery, ale pro její přesné změření je lepší použít dokonalejších fotometrů.

4. Dezinfekce

Vaše bazénová voda by měla být pramenem dobrého zdravotního stavu, tedy čistá a hygienická. Naším vlivem a vlivem životního prostředí se dostávají do vody nejrůznější částečky, nečistoty, zárodky a baktérie, které se při teplotách nad 200°C rozmnožují podstatně rychleji.

Aby se zabránilo těmto vlivům, používají se tzv. oxidační prostředky v nejrůznějších formách. To jsou především stabilizované organické chlórové výrobky, se kterými je jednoduchá manipulace a mají vysokou účinnost.

U chlorové dezinfekce rozlišujeme dva způsoby chlorování:
• šokové, rychlé nebo rázové chlórování  - používají se při prvním napuštění bazénu nebo při velké odchylce hodnoty chlóru v bazénové vodě
• dlouhodobé neboli trvalé chlorování - zde se využívají pomalu rozpustné chlórové výrobky, které zajišťují rovnoměrné přidávání chlóru                       
Druhy chloru v bazénové vodě:
• Chlór volný - je nejúčinnější formou chloru v bazénové vodě. Je hlavní dezinfekční složkou a při koncentraci do 3 mg/l není pro lidský organizmus nijak dráždivý. Voda s obsahem pouze volného chloru nijak nezapáchá a ani nijak nedráždí. Množství volného chloru lze zjistit pomocí DPD metody a používá se k tomu tableta DPD č.1
• Chlór vázaný - vzniká reakcí s organickými nečistotami (pot, moč), teprve vyšší koncentrace způsobuje onen nežádoucí chlórový zápach a dráždění pokožky. Tento druh chloru je ve vodě nežádoucí
• Chlór celkový - vzhledem k tomu, že se nedá přímo změřit koncentrace vázaného chlóru, měříme hodnotu celkového chloru ( metoda DPD č.3). Je to vlastně součet volného a vázaného chlóru
Produkty chlorové dezinfekce:
Chlorový granulát rychlorozpustný
Chlorové tablety rychlorozpustné 20g – mini
Chlorové tablety pomalurozpustné  200g – maxi
BST – bazénové supertablety 20g
BST – bazénové supertablety 200g
• Multiblock 600g
Chlornan sodný
Chlorstop

Asi 3% lidí reagují alergicky na chlorové výrobky, a proto se v těchto případech doporučuje použít kyslíkovou metodu dezinfekce.

Produkty bezchlorové neboli kyslíkové dezinfekce:
Aqua Blanc Kyslíkové tablety O2
Aqua Blanc Aktivátor O2
Blue Star Tablety
Aktivní kyslík tekutý – OXA
• Aqua Blanc OXA stabilizovaný koncentrát
Kids Care

5. Redox potenciál (ORP)

Redox potenciál neboli ORP je číselné vyjádření rozdílu mezi obsahem látek schopnými oxidovat a látek schopnými být oxidovány – tedy se jedná o rozdíl mezi obsahem dezinfekce a nečistot.
Vyhláška určuje tyto hodnoty:  
• více nebo rovno 750 mV – upravená voda
• více nebo rovno 700 mV – bazénová voda
Pokud je funkčnost dezinfekce nižší, než jsou stanovené limity, lze ji zvýšit prostým přidáním chloru, opatrným dávkováním vločkovače nebo popřípadě zvýšením výkonu technologie.

6. Likvidace řas

Řasy jsou mikroorganismy, které slouží jako živná půda pro bakterie. Aby bylo možné vytvořit bezvadný hygienický stav, je bezpodmínečně nutné udržovat bazén bez řas. Existují případy, kdy pouze chlór nedokáže zastavit tvorbu řas (především u venkovních bazénů), a proto se přidává algicidní prostředek na hubení řas. Důležitá je také preventivní dávkování algicidních výrobků, které zamezuje tvorbu řas, jejichž likvidování může mnohdy být velmi obtížné.

Prostředky na hubení řas a prevenci:
Algex
Algicid - Alba Super
Zazimovací roztok
BST – bazénové supertablety 20g
BST – bazénové supertablety 200g
Lagunit

 

7. Flokulace (vločkování)

Mnohé částečky nečistot jsou tak malé, že je filtrace nedokáže zachytit. Vytvářejí zákal. K jeho odstranění je třeba flokulačního (vločkovacího) přípravku, v důsledku jeho působení se vytvoří z mikroskopických nečistot vločky, které se začnou usazovat na dně bazénu a je možné je odfiltrovat, nebo vysát.  Výsledkem je křišťálově čistá voda.

Flokulační prostředky:
Floccer
Flockblock
Flokulant vločkovací kartuše
Multiflock
Flokulant tekutý

8. Čištění a péče

Při ošetřování bazénu a úpravě vody je možné narážet na specifické problémy. Často jsou tyto problémy spojeny i s tvrdostí vody, a proto si o tvrdosti vody něco málo řekněme.

V přírodě najdeme vodu jak velmi měkkou, tak i velmi tvrdou – vše záleží na tom, s jakými minerály přišla voda do styku. Vodovodní voda bývá jen zřídka velmi měkká, spíše je středně až velmi tvrdá. Čím více je bazénová voda tvrdší, tím více se usazuje vodní kámen na stěnách bazénů. Pro bazén je optimální udržovat tvrdost vody na hodnotě maximálně středně tvrdá. Je důležité si uvědomit, že při odpařování vody z bazénu se voda stává tvrdší. Měření tvrdosti vody provedeme testery označovanými jako - Tester celkové tvrdosti.

Výsledek (v německých stupních, v ppm a mmol/l CaCO3 ) interpretujeme takto:
• 0-4 dGH/0-70 ppm/0-0,7 mmol/l                     velmi měkká voda
• 4-8 dGH/70-140 ppm/0,7-1,4 mmol/l             měkká voda
• 8-12 dGH/140-210 ppm/1,4-2,1 mmol/l        středně tvrdá (polotvrdá) voda
• 12-18dGH/210-320 ppm /2,1-3,2 mmol/l      dosti tvrdá voda
• 18-30 dGH/320-530 ppm/3,2-5,3 mmol/l       tvrdá voda
• >30 dGH/>530 ppm/>5,3 mmol/l                     velmi tvrdá voda

Pokud napouštíte vodu ze studny nebo z jiného zdroje, jako je vodovodní řad, voda může obsahovat hodně různých kovů, hořčík a vápník, který má také velký vliv na rovnováhu vody. Nerovnovážný obsah těchto kovů, a především tedy vápníku, samozřejmě způsobuje zabarvení a problémy při údržbě vody - jako např. korozivnost vody, vznik vodního kamene, zákalu, nebo ucpání filtru.  Čím tvrdší je bazénová voda, tím více se usazuje vodní kámen na stěnách bazénů.

Pro udržení čistoty v bazénu a k řešení specifických problémů jsou určeny tyto  přípravky:
Čistič okrajů bazénu – odstranění mastnot
Základní čistič – čistění zabarvení stěn minerály
Poolfinish – čištění bazénů, whirlpoolů
Compactal gel – čištění stěn, zabarvení
Flisan – odstranění mastné linky
Filter Cleaner – čištění nečistot filtrů Stahlclin – odstranění rzi
Zazimovací roztok – proti tvorbě vodního kamene a rozmnožování řas
Calzestab Eisenex – odstranění kovových a vápenných usazenin
Metal Magic – odstranění kovů a kovových usazenin
Kids Care – udržba dětských bazénů
Aromata – aroma pro bazény a vířivé vany
Whirlpool set – prevence whirlpoolové vody
Pro důkladné vyčištění vody a bazénu je vhodné kromě správné chemie použít i vysavač a kartáč na  stěny.

9. Práce s chemikáliemi

Pro zajištění bezpečnosti při používání koncentrovaných chemických výrobků,
je nutné dodržovat následující body:
1. různé druhy chemikálií se nesmí v koncentrované formě v žádném případě míchat, používejte pouze vhodné nádoby pro míchání s vodou
2. veškeré chemikálie je nutné skladovat v chladu a suchu (nevystavovat slunečnímu záření), nádoby uchovávat v dobře uzavřeném stavu
3. dodržujte návod k použití (nedávkovat „od oka“, vhodné seznámit se s bezpečnostními listy)
4. chraňte před dětmi
5. použité obaly jsou plně recyklovatelné
6. Při práci s chemikáliemi nejíst, nepít, nekouřit

Způsob dávkování chemikálií

Dávkování chemických prostředků (tekuté přípravky nebo granuláty) můžeme provést buď jednorázově ručně, nebo pomocí plovoucích dávkovacích dóz (obr.1), poloautomatických průtočných dávkovačů pevných látek do potrubí (obr.3)  nebo přes by-pass (obr. 2).  Tyto dávkovače používáme pro dávkování pevných látek (20gr. nebo 200gr. tablety).  Pro dávkování tekutých prostředků jsou určeny dávkovací pumpy (obr. 4).

Tekuté bazénové chemické přípravky určené pro SEKO automatické dávkovače:
Chemoclor Stabil – chlornan sodný
Aktivní kyslík – OXA
• Aqua Blanc – OXA
pH Minus
pH Plus
Floccer
Algicid –Alba Super
• Chlornan sodný
• Peroxid vodíku 35%

10. Zazimování bazénu

Jestliže to konstrukce Vašeho bazénu dovoluje, je výhodnější bazén dobře zazimovat, nežli pečlivě ošetřovanou vodu vypouštět. Nejdřív je potřeba bazén zbavit nečistot a vysát. Poté srovnat pH a snížit hladinu vody pod úroveň filtračních rozvodů. Trysky je potřeba zazátkovat a zbývající vodu v rozvodech vysát.

Filtrační čerpadlo je dobré uschovat v teplé a suché místnosti. Nádoba s pískem může zůstat na místě v případě, že je stoprocentně bez vody. Nebude-li zajištěno úplné vypuštění vody, na jaře ji zajisté naleznete prasklou. 
Poté přidejte do vody konzervační Zazimovací prostředek, který uzavře a před-dezinfikuje vodu tak, že se výrazně zpomalí procesy rozkladu nečistot. Tímto se zabrání i znehodnocení stojaté vody, tvorbě vápenných usazenin a růstu řas. Tak si ulehčíte jarní znovu-zprovoznění bazénu. Protože se nejedná o nemrznoucí směs, vložte úhlopříčně do bazénu řadu „zimních dilatačních plováků“. Na závěr celý bazén pečlivě přikryjte zimní plachtou, která zabrání napadání nečistot do vody.